Evolution and mechanism of permeability of unconsolidated sandstone under high hydrostatic pressure compaction
YANG Fu-jian, HU Da-wei, TIAN Zhen-bao, ZHOU Hui, LU Jing-jing, LUO Yu-jie, GUI Shu-qiang,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (1): 67 -77 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2018.7279