Circular sliding solution of mining stability and failure depth of floor layered structure on coal face
LU Hai-feng, MENG Xiang-shuai, YAN Wei, YAO Duo-xi,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (1): 166 -174 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2018.7102