Study on creep characteristics of claystone under thermo-hydro- mechanical coupling
CHEN Wei-zhong, LI Fan-fan, LEI Jiang, YU Hong-dan, MA Yong-shang,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (2): 379 -388 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.5016