Impacts of pit excavation on foundation piles in deep silty soil by centrifugal model tests
WANG Guo-hui, CHEN Wen-hua, NIE Qing-ke, CHEN Jun-hong, FAN Hui-hong, ZHANG Chuan,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (2): 399 -407 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.5113