Study on anisotropic permeability model for mixed kaolin-montmori- llonite clays
XU Jie, ZHOU Jian, LUO Ling-hui, YU Liang-gui,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (2): 469 -476 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.5056