Development and application of contact algorithms for rock shear fracture surface
MA Qiu-feng, QIN Yue-ping, ZHOU Tian-bai, YANG Xiao-bin
Rock and Soil Mechanics . 2020, (3): 1074 -1085 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.5124