Orthogonal test method for determination of the proportion of rock-like material based on properties of deformation and brittleness
SONG Yu, LIU Bao-guo, LIU Hao, SUN Jing-lai, YU Ming-yuan, REN Da-rui,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (8): 2675 -2684 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.6711