Dynamic triaxial test analysis of reinforced gravel soil under cyclic loading
WANG Jia-quan, CHANG Zhen-chao, TANG Yi, TANG Ying,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (9): 2851 -2860 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.6977