Physical model experiment on failure mechanism and NPR anchor cable control effect of layered counter-tilted slope
TAO Zhi-gang, REN Shu-lin, HAO Yu, LI Qiang, FU Qiang, HE Man-chao,
Rock and Soil Mechanics . 2021, (4): 976 -990 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2020.5384