Effects of loading rate on SBPT responses of Zhanjiang structured clay
SHU Rong-jun, KONG Ling-wei, SHI Wen-zhuo, LIU Bing-heng, LI Cheng-sheng,
Rock and Soil Mechanics . 2021, (6): 1557 -1567 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2020.6502