Macro and micro coupling analysis of cone penetration test: methodology and application
WANG Chang-hong, TANG Dao-fei, WANG Kun, WU Zhao-xin
Rock and Soil Mechanics . 2021, (7): 1815 -1827 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2020.6724