Study on bearing capacity of permeable pipe pile by field optical fiber monitoring
WANG Jing, XIAO Tao, ZHU Hong-hu, MEI Guo-xiong, LIU Zheng-yuan, WEI Guang-qing,
Rock and Soil Mechanics . 2021, (7): 1961 -1970 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2020.6648