Research on the mechanical characteristics of granite failure process under true triaxial stress path
LIU Jie, ZHANG Li-ming, CONG Yu, WANG Zai-quan,
Rock and Soil Mechanics . 2021, (8): 2069 -2077 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2021.5110