Study on prestress long-term loss of anchor cable considering coupled multiple factors
FENG Zhong-ju, JIANG Guan, ZHAO Rui-xin, LONG Hou-sheng, WANG Zheng-bin, ZHANG Zheng-xu,
Rock and Soil Mechanics . 2021, (8): 2215 -2224 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2020.6506