Energy evolution of unloading confining pressure and dissipative energy damage constitutive model of coal-rock combination
RU Wen-kai, HU Shan-chao, LI Di-yuan, MA Jin-yin, ZHANG Chen-xi, LUO Ping-kuang, GONG Hao, ZHOU Ao-hui
Rock and Soil Mechanics . 2023, (12): 3448 -3458 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2022.6883