Correlation between macro and micro mechanical parameters of marble based on nanoindentation experiment
CHEN Xian-hui, CHENG Yi, XIE Xin-yue, CHEN Mi-mi
Rock and Soil Mechanics . 2023, (12): 3551 -3564 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2022.6920