Analysis of factors affecting permeability of calcareous sand in salt solution environment
ZHENG Si-wei, HU Ming-jian, HUO Yu-long, LI Yu,
Rock and Soil Mechanics . 2023, (12): 3522 -3530 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2023.6168