Upper bound analysis of the lateral bearing capacity of rigid piles in sloping ground
ZHAO Ming-hua, PENG Wen-zhe, YANG Chao-wei, XIAO Yao, LIU Ya-nan
Rock and Soil Mechanics . 2020, (3): 727 -735 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.5577