Study on bearing behavior of flexible single pile subject to horizontal and uplift combined load
ZHANG Lei, HAI Wei-shen, GAN Hao, CAO Wei-ping, WANG Tie-hang,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (7): 2261 -2270 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.6522