Single-particle crushing test and numerical simulation of coarse grained soil based on size effect
MENG Min-qiang, WANG Lei, JIANG Xiang, WANG Cheng-gui, LIU Han-long, XIAO Yang,
Rock and Soil Mechanics . 2020, (9): 2953 -2962 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2019.7000