Research on elasto-plastic viscous fatigue constitutive model of jointed rock
PENG Shu-quan, WANG Pei-yu, FAN Ling, ZHOU Zi-long, ZHANG Ke-jia
Rock and Soil Mechanics . 2021, (2): 379 -389 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2020.5775