Research progress on support technology and methods for soft rock with large deformation hazards in China
KANG Yong-shui, GENG Zhi, LIU Quan-sheng, LIU Bin, ZHU Yuan-guang,
Rock and Soil Mechanics . 2022, (8): 2035 -2059 .  DOI: 10.16285/j.rsm.2021.6926